بستن
خان سفر
تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن با پروازلوکس امارات
1397/10/20

تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن با پروازلوکس امارات

مدت اقامت :3 شب و 4 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :   بیمه مسافرتی  30 کیلو بار  ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  :لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  :اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  :پرواز رفت و برگشت بویینگ 777      ترانسفر از فر ...
+ ادامه مطلب
تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران ویتنام با پروازلوکس امارات
1397/10/20

تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران ویتنام با پروازلوکس امارات

مدت اقامت :3 شب و 4 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :   بیمه مسافرتی  30 کیلو بار ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  :لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  :اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  :پرواز رفت و برگشت بویینگ 777      ترانسفر از فرودگ ...
+ ادامه مطلب
تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران عراق با پرواز لوکس امارات
1397/10/20

تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران عراق با پرواز لوکس امارات

مدت اقامت :3 شب و 4 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :   بیمه مسافرتی  30 کیلو بار  ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  :لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  :اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  :پرواز رفت و برگشت بویینگ 777      ترانسفر از فر ...
+ ادامه مطلب
تور 8 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن و ایران ویتنام با پروازلوکس امارات
1397/10/20

تور 8 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن و ایران ویتنام با پروازلوکس امارات

مدت اقامت :7 شب و 8 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :   بیمه مسافرتی  30 کیلو بار-ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  :لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  :اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  :پرواز رفت و برگشت بویینگ 777 امارات      ترانسفر ا ...
+ ادامه مطلب
تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران عراق با پرواز ماهان
1397/10/20

تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران عراق با پرواز ماهان

 مدت اقامت :3 شب و 4 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور : بیمه مسافرتی  30 کیلو بار  ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  :لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  :اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  :پرواز رفت و برگشت ایرباس ماهان      ترانسفر ا ...
+ ادامه مطلب
تور 7 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران ویتنام و ایران عراق با پرواز لوکس امارات
1397/10/20

تور 7 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران ویتنام و ایران عراق با پرواز لوکس امارات

مدت اقامت :6 شب و 7 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور : بیمه مسافرتی  30 کیلو بار  ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  :لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  :اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  :پرواز رفت و برگشت بویینگ 777      ترانسفر از فرودگ ...
+ ادامه مطلب
تور 12 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن ایران ویتنام و ایران عراق با پرواز لوکس امارات
1397/10/20

تور 12 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن ایران ویتنام و ایران عراق با پرواز لوکس امارات

 مدت اقامت :11 شب و 12 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :   بیمه مسافرتی  30 کیلو بار  ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  :لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  :اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  :پرواز رفت و برگشت ایرباس ماهان      تر ...
+ ادامه مطلب
تور 12 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن ایران ویتنام و ایران عراق با پرواز ماهان
1397/10/20

تور 12 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن ایران ویتنام و ایران عراق با پرواز ماهان

مدت اقامت :11 شب و 12 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :  بیمه مسافرتی  30 کیلو بار  ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  :لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  :اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  :پرواز رفت و برگشت ایرباس ماهان      ترانسفر از ...
+ ادامه مطلب
تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران ویتنام با پرواز ماهان
1397/10/20

تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران ویتنام با پرواز ماهان

  مدت اقامت :3 شب و 4 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :   بیمه مسافرتی  30 کیلو بار  ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  :لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  :اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  :پرواز رفت و برگشت ایرباس ماهان      ترا ...
+ ادامه مطلب
تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن با پرواز ماهان
1397/10/20

تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن با پرواز ماهان

مدت اقامت :3 شب و 4 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :   بیمه مسافرتی  30 کیلو بار  ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  :لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  :اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  :پرواز رفت و برگشت ایرباس ماهان      ترانسفر ا ...
+ ادامه مطلب
تور 7 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران ویتنام و ایران عراق با پرواز ایر عربیا
1397/10/20

تور 7 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران ویتنام و ایران عراق با پرواز ایر عربیا

  مدت اقامت :6 شب و 7 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :   بیمه مسافرتی  30 کیلو بار  ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  :لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  :اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  :پرواز رفت و برگشت ایرباس ایر عربیا      ...
+ ادامه مطلب
تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران عراق با پرواز ایر عربیا
1397/10/20

تور 4 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران عراق با پرواز ایر عربیا

مدت اقامت : 3 شب و 4 روز   مدارک لازم : گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :   بیمه مسافرتی  30 کیلو بار  ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  : لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  : اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  : پرواز رفت و برگشت ایرباس ایر عربیا   ...
+ ادامه مطلب
تور 5 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران ویتنام با پرواز ایر عربیا
1397/10/20

تور 5 روزه ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران ویتنام با پرواز ایر عربیا

مدت اقامت :4 شب و 5 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :   بیمه مسافرتی  30 کیلو بار  ترانسفر از هتل به فرودگاه      راهنمای تور  :لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  :اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  :پرواز رفت و برگشت ایرباس ایر عربیا      ترانس ...
+ ادامه مطلب
تور ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن 4 روزه همراه با بلیط بازی رایگان با پرواز ماهان
1397/10/20

تور ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن 4 روزه همراه با بلیط بازی رایگان با پرواز ماهان

 مدت اقامت :3 شب و 4 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :   بیمه مسافرتی- 30 کیلو بار      راهنمای تور  : لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  : اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  : پرواز رفت و برگشت ایرباس ماهان      ترانسفر از فرودگاه به هتل &nbs ...
+ ادامه مطلب
تور ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن 4 روزه همراه با بلیط بازی رایگان با پرواز لوکس امارات
1397/10/20

تور ویژه جام ملت های آسیا 2019 ایران یمن 4 روزه همراه با بلیط بازی رایگان با پرواز لوکس امارات

      مدت اقامت :3 شب و 4 روز   مدارک لازم :گذرنامه به حداقل 6 ماه اعتبار   امکانات تور :   بیمه مسافرتی- 30 کیلو بار      راهنمای تور  : لیدر فارسی زبان      خدمات هتل  : اقامت در هتل طبق برد هتل - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ( دبی )      خدمات پرواز  : پرواز رفت و برگشت بویینگ 777 امارات      ترانسفر ...
+ ادامه مطلب
1 همه
03132687001 - 7003
09131095079 | 09391131343
اصفهان خ مشتاق خ حمزه شمالی ساختمان ققنوس آژانس مسافرتی غزال پرواز آریا (سامانه خان سفر)
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت و محتویات آن متعلق به خان سفر میباشد طراحی ، پیاده سازی و اجرا توسط شرکت نرم افزاری همیار سفر اسپادانا

 

bgblue   09391131343 | 09131095079

bgblue   69 - 03132666567

   03132682910

 اصفهان خیابان 22 بهمن خیابان حمزه شمالی ساختمان ققنوس شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری غزال پرواز آریا

     

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه

 

bgblue   09391131343 | 09131095079

bgblue   69 - 03132666567

   03132682910

 اصفهان خیابان 22 بهمن خیابان حمزه شمالی ساختمان ققنوس شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری غزال پرواز آریا

     

ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه